Enkele genealogische gegevens over Twentse families
door Frans Scholten


Twente Genealogisch                 Kwartierstaat Scholten (zie blz. 8)
Registre Civique 1811 Beuningen/De Lutte                 Naamsaanneming 1812
Over leengoederen in Twente                  

In English:                 In het Nederlands (Dutch):
Kemna in Albergen, Netherland                 Kemna in Albergen, Twente


Kleine correcties op het Verpondingsregister van Twente 1601
De ruim 3000 erven in dit zeer waardevolle boek (ISBN 90-71517-01-2, uitgave Oudheidkamer Twente, 1985) zijn genummerd. Er zijn helaas kleine foutjes bij 2 erven met bijna dezelfde naam in Beuningen, Overijssel, bij Denekamp, namelijk nr. 165 en 168. De vermeldingen uit de jaren 1475, 1953 en 1980 zijn bij deze 2 nummers onderling verwisseld. Om te voorkomen dat de correcties (zie hieronder) 'tussen wal en schip vallen', worden ze hier vermeld.

Correct betreffende het verdwenen erf Alberink in de Mekkelhorst, Beuningen:
Nr. 165.
1601. Albert Albertinck, tobehorende de Westerholtse ter Coppelen (fol. 8), is groet van ses mudde geseijs unde dre dach grasmeijens, gifft ter pacht ses schepel roggen, dre schepel haveren unde den Provest den tenden.
1602. Ahrntt Ahlberdinck, an middelmatige (landen) 5 mudde, an lege, drepsige landen 1 mudde, an olthovich (behorende bij het lijftuchthuis Olde Albertinck) 1 mudde, 2 dachmaet hoijlandes.
Te wijzigen bij nr. 165:
1475. Oedberting, 2 s., bet. 2 s., d.
1953. Olberman in de Mekkelhorst is versnipperd.

Correct betreffende Alberink in de Veldhoek in Beuningen:
Nr. 168.
1601. Geert Olbinck, tobehorende den armen to Oldenzel, licht woost unde is groet van 8 mudde geseijs.
1602. Gert Oelbigs, woeste, ungefehr 8 mudde, waervan tot 5 mudde gebruijcket worden.
Te wijzigen bij nr. 168:
1980. Olberman, bewoond door Scholten
1475. Aelbing, 2 s., bet. 2 s., d.
1953. Olberman in de Veldhoek.


               
                       
E-mail aan Frans Scholten